bulmaroffice

Смяна на име на фирма и нова банкова сметка

bulmaroffice
20.12.21

Работа под WINDOWS11?

bulmaroffice

Актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

История на актуализациите на софтуер модул Счетоводство+

bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Начин на изчисления на нощен труд в ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Нова версия на Програмен продукт за ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.

bulmaroffice

Как се приключва разделя година в софуера Счетоводство+

bulmaroffice

Как се ползва фукционалност Данъчно планиране на ДДС в Счетоводство+.

bulmaroffice

Актуализиране на модул ТРЗ иЛС.


  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4