image пакет

Счетоводна Къща

Комплексно решение за счетоводни къщи. Включва модули Счетоводство +, ТРЗ и ЛС,  Калкулация на счетоводен труд,  Web фактуриране, Банкови документи

виж още ... >>
image модул

Документooборот

Web система за електронен обмен на документи от различен тип.

виж още ... >>
image Продукт

Мини ERP

Bizzio BulMar Edition e web базирано решение за цялостно управление на склад и търговска дейност в средни и по-големи фирми регистрирано и като СУПТО.

виж още ... >>
image модул

Счетоводство +

Специализиран софтуер за водене на счетоводство. Финансови доклади, специалиализирани за дейността на счетоводни къщи. Без ограничения в брой фирми.

виж още ... >>
image модул

ТРЗ и ЛС

Предназначен за обработка на работни заплати (пейрол) и личен състав, приложим за всички категории труд в неограничен брой фирми, за неограничен брой персонал.

виж още ... >>
image

Стар софтуер

Счетоводство -  удобно за водене на малки фирми.

Каса и Банка - следене на касови наличности и издаване на ПН

Склад и Фактуриране - първични документи

 

виж още ... >>