За нас

Легалекс - адвокатско сдружение

Чрез своя екип от юристи адвокатска кантора LEGALEX предоставя на своите клиенти най-високо ниво професионална правна закрила и представителство както в страната, така и в чужбина.

Извършваме широк кръг от правни услуги, подпомагащи сигурността и успеха на търговска дейност на нашите клиенти.

Вещи сме в търговското, данъчното, трудово и административно право.

Представяме клиентите си пред граждански и арбитражен съд, в търговски преговори и спорове, както и при уреждане на трудови взаимоотношения.

Извършваме регистрации, придобивания, вливания, сливания, отделяне и разделяне на търговски дружества.

Оказваме правна помощ зад граница, консултираме клиентите си при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и всякакви други активи.

Това, което отличава LEGALEX са нашите нескрити „оръжия” – мултидисциплинарната ни подготовка, компетентността на екипа и етиката.

Като част от групата Kreston BulMar, ние можем да предложим цялостно бизнес решение - правна консултации, съпътствана от данъчна и/или счетоводна консултация.

 

За качеството на нашите услуги                                                  

Ние вникваме в проблемите на клиентите си и ги решаваме посредством комбинация от юридически, практически и комуникативни умения, за да бъдат клиентите ни максимално защитени. Това ни позволява да  отговаряме адекватно на променящи се нужди на всеки клиент.

Спазваме най-високите стандарти на етично поведение – никога не подвеждаме клиентите си с напразни обещания и фалшиви очаквания. Даваме работещи решения и заставаме зад тях. Винаги действаме единствено и само след информираното съгласие на клиента. Изготвянето на договорите в LEGALEX е въпрос не само на знания, а и на прецизен детайл.

Познаваме добре клиентите си и за нас е изключително важно да работим в тясно сътрудничество с тях, да оправдаваме доверието им с всеки разрешен казус, да работим с тях за устойчиви и дългосрочни резултати, а не да блеснем като звезди днес, които утре бързо залязват.

Държим на практичността - никой клиент не се интересува от сложни и неясни юридически становища. Говорим ясно на клиентите си и ги държим постоянно информирани за развитието на техния казус. Ние сме активната страна, която поддържа „жив контакт” чрез изпращане на регулярни писмени отчети.

Спазваме сроковете - работим с дигитализирана система за обработка, управление и съхранение на клиентските казуси, в която са заложени най-високите стандарти за обслужване и техния контрол. Ние сме компания на знанието и постоянната специализация и безапелационната компетентност на нашия екип е залегнала в корените на корпоративната ни култура.

ILG Logo ILG Logo Acquisition International Award ILG Logo