БулМар Сълюшънс инвестира в развитието на бъдещите специалисти

Нашата цел е да дадем възможност на обучаващите се специалисти да работят с доказал се и широко използван специализиран софтуер, който ще ги подготви за работата с бъдещите им работодатели.

Затова ние предлагаме на всички учебни заведения:

  • Безплатна инсталация и лицензиране на продуктите на БулМар Офис на всички необходими за обучението работни места;
  • Безплатен инструктаж за работа с продуктите на всички обучаващи преподаватели;
  • Безплатни последващи дистанционни консултации за продуктите и поддръжка на системата

Предложението включва всички основни модули на BulMar Office: Счетоводство, ТРЗ и Личен Състав, Склад, Фактуриране.

В момента към инициатива са се присъединили следните училища и университети:

  • Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград
  • Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" - гр. Добрич
  • Професионална гимназия по Стопанско управление,администрация и услуги "Атанас Буров" - гр.Силистра.

Ако проявявате интерес към програмата, може да се свържете с нас, за да дадем началото на ползотворно сътрудничество.