Нашите адвокати и експерти

 • адв. Слави Микински

  адв. Слави Микински

  • Търговско право
  • Данъчно право
  • Вещно право
 • адв. Нина Стоева

  адв. Нина Стоева

  • Търговско право
  • Дружествено право
  • Трудово и осигурително право
 • адв. Анелия Батлева

  адв. Анелия Батлева

  • Облигационно право и търговски сделки
  • Вещно право и строителство
  • Корпоративно право
 • адв. Цветан Терзийски

  адв. Цветан Терзийски

  • Заповедно и изпълнително производство;
  • Процесуално представителство;
  • Облигационно право;
  • Търговско право;
  • Дружествено право;
  • Трудово право;
 • адв. Цветелина Паскова

  адв. Цветелина Паскова

  • Вещно право и строителство
  • Облигационно право и търговски сделки
  • Защита на лични данни
 • Димитър Стефанов

  Димитър Стефанов

  • Вещно право
  • Облигационно право
  • Дружествено право
 • Пламен Стефанов

  Пламен Стефанов

  • Корпоративно право
  • Облигационно право и търговски сделки
  • Данъчно право
  • Защита на личните данни
Нагоре