Нашите адвокати и експерти

Назад

адв. Венелин Алексиев

София

Образование и квалификация:

 • Софийския университет „Свети Климент Охридски”, специалност „Право”, специализации – “Правораздаване” и “Публична администрация”.
 • Отлично издържан изпит за Помощник – частен съдебен изпълнител съгласно Протокол № 3/15.04.2010 г. на изпитната комисия.

Професионален опит:

 • 2017 г. – досега – част от екипа на „Легалекс”.
 • 2016 г. – 2017 г. - „Сибанк” ЕАД, гр.София.
 • 2011 г. – 2015 г. – „Българска банка за развитие” АД, гр.София.
 • 2007 г. – 2011 г. – „Банка Пиреос България” АД, гр.София.
 • 2005 г. - 2007 г. – Агенция за държавни вземания, дирекция „Частни държавни вземания”, гр.София.
 • 2001 г. – 2005 г. – адвокатска кантора в гр.София.

Компетентност:

 • Процесуално представителство, защита и съдействие по дела и пред административни органи.
 • Производства по принудително изпълнение по реда на ГПК, ТЗ и ЗОЗ.
 • Търговско и облигационно право.
Изпрати съобщение