Нашите адвокати и експерти

Назад

адв. Веселина Добрева

София

Образование и квалификация:

 • Бургаски Свободен Университет, Юридически факултет, Магистър по право;

Професионален опит:

 • От 2012 год. до днес – част от екипа на Легалекс;
 • Член на Адвокатска колегия – гр. Хасково;
 • Член на Алианс за правно взаимодействие (АПВ);
 • Арбитър по вътрешни дела към АС към АПВ.

Компетентност:

 • Обществени поръчки;
 • Концесии;
 • Закон за горите;
 • Закон за водите;

Работни езици

 • Български език
 • Немски език
 • Руски език
Изпрати съобщение