Нашите адвокати и експерти

Назад

адв. Детелина Попова

София

Образование и квалификация:

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право;
 • Институт за продължаващо обучение към Университет на Кеймбридж – Диплома по „Въведение в английското право и правото на Европейския съюз“
 • Офис по Хармонизация на Вътрешния Пазар (OHIM), съвместно с Патентно Ведомство на Република България - Квалификационен курс по „Системи на Марката и Дизайна на Общността – практически познания”

Професионален опит:

 • 2014 - до днес - Арбитър в Международния Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие;
  Регистриран външен експерт при АОП за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки под № ВЕ-83.
  Обучение в Патентно ведомство на Република България;
 • 2013 год. - до днес - част от екипа на Legalex
 • 2012 – 2012год. Експерт „Подготовка и провеждане на обществени поръчки” в „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
 • 2011 – 2012год. Административен асистент на член на Европейския парламент в Европейския парламент, Брюксел, Белгия;
 • 2010 – 2011год. Главен специалист „ВОП” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
 • 2009 - до днес - Член на Алианс за правно взаимодействие (АПВ), България;
 • 2007 – 2008 год. Младши Специалист „Административно и изпълнително производство и закрила на интелектуална собственост” в Агенция „Митници” (ЦМУ), Министерство на финансите

Компетентност:

 • Право на интелектуална собственост
 • Обществени поръчки
 • Право на Европейския съюз

Работни езици

 • Български език
 • Английски език
Изпрати съобщение