Нашите адвокати и експерти

Назад

адв. Иво Баев

Бургас

Образование и квалификация:

 • От 1977 год. до 1982 год. – Юридически факултет на Софийски Университет “Св.Климент Охридски”, Магистър по право;
 • Следдипломна квалификация по наказателно право при Централен Съвет на Адвокатурата (1985 год.);
 • Квалификационен курс по вътрешни и международни аспекти на търговското право и практика, проведен от Висш Адвокатски Съвет и Американска асоциация на юристите правна инициатива за Централна Европа и Евразия (ABA CEELI) (2003 год.).

Професионален опит:

 • От 2012 год. до днес – част от екипа на Легалекс;
 • От 1994 год. до днес – учредител и управляващ съдружник в  Адвокатско дружество “Иво Баев и Партньори”;
 • От 1984 год. до днес – адвокат, вписан в Адвокатска Колегия Бургас;
 • Член на Българска Асоциация по Международно Право.
 • От 1998 год. до 2002 год. – Председател на Съвета на Адвокатска колегия-Бургас, избиран на Общо събрание на колегията за два поредни мандата;
 • От 1995 год. до 1997 год. – член на Съвета на Адвокатска колегия-Бургас;
 • От 1989 год. до 1994 год. – учредител и съдружник в първото адвокатско дружество в Република България “Краев, Костов и Баев”;
 • От 1983 год. до 1984 год. – Стажант-съдия при Окръжен съд-Бургас;
 • През 2002 год. – Председател на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия-Бургас.

Компетентност:

 • Търговско право;
 • Морско право;
 • Процесуално представителство;
 • Данъчно право;
 • Семейно и наследствено право.

Работни езици

 • Български език
 • Английски език
 • Руски език
Изпрати съобщение