Нашите адвокати и експерти

Назад

адв. Нина Стоева

Образование и квалификация:

 • Нов български университет – Юридически факултет, Магистър по право;

Професионален опит:

 • 2015 год. - до днес - адвокат, член на Софийска адвокатска колегия
 • 2014 год. – до днес – част от екипа на „Легалекс”
 • 2014 год. - до днес - регистриран външен експерт при АОП за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки под № ВЕ-82
 • 2012 год. – 2014 год. – „ПИК-КО” АД – юрисконсулт в отдел „Юридически”
 • 2008 год. – 2012 год. „ПИК-КО” АД – стажант в отдел „Юридически”

Компетентност:

 • Търговско право
 • Дружествено право
 • Трудово и осигурително право

Работни езици

 • Български език
 • Английски език
Изпрати съобщение