Нашите адвокати и експерти

Назад

адв. Слави Микински

Образование и квалификация:

 • Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Юридически факултет, Магистър по право;
 • Курс по Американско право – "Американски институции и въведение в правото на САЩ", при проф. Стивън Плоткин, университет „Тюлейн”, САЩ;
 • Американско бизнес право при проф. Шийла Хоххаузер, университет „Тексас”.

Професионален опит:

 • 2014 год. – до днес – регистриран външен експерт при АОП за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки под № ВЕ-79
 • 2009 год. – до днес – председател на Арбитражен Съд София;
 • 2006 год. – до днес – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия;
 • 2004 год. – до днес – част от екипа на Legalex

Компетентност:

 • Търговско право
 • Трудово право
 • Вещно право

Работни езици

 • Български език
 • Английски език

Публикации:

Изпрати съобщение