Нашите адвокати и експерти

Назад

адв. Цветан Терзийски

Образование и квалификация:

 • Национална Априловска гимназия;
 • Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" – Юридически факултет, Магистър по право;
 • Софийския университет "Св. Климент Охридски"– Юридически факултет, магистърска програма „Право на ЕС”;

Професионален опит:

 • от Април 2016 – досега – част от екипа на „Легалекс”

Компетентност:

 • Заповедно и изпълнително производство;
 • Процесуално представителство;
 • Облигационно право;
 • Търговско право;
 • Дружествено право;
 • Трудово право;

Работни езици

 • Български език
 • Английски език
Изпрати съобщение