Нашите адвокати и експерти

Назад

Богомил Димов

Образование и квалификация:

  • Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Юридически факултет, Магистър по право;
  • Първа езикова гимназия - Варна

Професионален опит:

  • От 2020 – до днес - част от екипа на Legalex
  • От 2019 г – до 2020 – юрисконсулт в KrestonBulMar

Компетентност:

  • Търговско право
  • Данъчно право
  • Облигационно право

Работни езици

  • Български език
  • Английски език
Изпрати съобщение