Нашите адвокати и експерти

Назад

Пламен Стефанов

Образование и квалификация:

 • Курс по английски език в Института по английски език към Американския университет в България
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Юридическо факултет, Магистър по право
 • Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – специалност Счетоводство

Професионален опит:

 • 2019 г. – до сега – част от екипа на „Крестън БулМар“
 • 2018 г. – 2019 г. юрисконсулт в инвестиционен посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“
 • 2018 г. – 2019 г. юрисконсулт в небанкова финансова институция „Ленно“
 • 2015 г. – стажант в адвокатска кантора Ушатова

Компетентност:

 • Корпоративно право
 • Облигационно право и търговски сделки
 • Данъчно право
 • Защита на личните данни

Работни езици:

 • Български
 • Английски
Изпрати съобщение