За трета година поред адвокати от Легалекс получават признание от Световната банка за приноса им в подготовката на проекта „Правенето на Бизнес”

07 декември 2015

През изминалата 2014 г. Легалекс продължи да сътрудничи и съдейства на Световната Банка във връзка с ежегодния проект „Правенето на Бизнес” (Doing Business Project), подкрепен от Международната Финансова Корпорация. Двама представители на правната кантора на Легалекс адв. Слави Микински и адв. Йордан Костов получиха лични признания от Аугусто Лопес - Кларос, директор „Глобални индикатори и анализи” в Групата на Световната Банка, за техния принос при съставянето на доклада на тазгодишното 12-то издание на „Правенето на Бизнес 2015: Да надхвърлим ефективността”.

Представянето на новия доклад на Групата на Световна банка се проведе на 29-ти Октомври 2014 г. в офиса на Световната банка във Вашингтон, Окръг Колумбия, а публикуваната информацията е във формата на сравнителен доклад между 189 икономики по света на базата на количествени индикатори измерващи мерките за бизнес регулация и защита на правото на собственост. „Правенето на Бизнес” измерва регулации касаещи 11 сфери на бизнес живота. Десет от тези сфери са включени в тазгодишната класация на леснотата за правене на бизнес: започване на бизнес, процедури за издаване на разрешително за строеж, достъп до електричество, регистрация на имот, получаване на кредит, защита на миноритарни инвеститори, плащане на данъци, търговия зад граница, изпълнение на договори и разрешаване на несъстоятелност (показателя за регулациите на пазара на труда тази година не влиза в класацията).

Докладът „Правенето на Бизнес 2015: Да надхвърлим ефективността” разкрива, че през изминалата година предприемачите в 123 икономики отчитат подобрение на местните законодателни рамки. За периода юни 2013 – юни 2014, доклада отбелязва 230 бизнес реформи, от които 145 са директно насочени към намаляването на сложността и цената за спазването на бизнес регулациите, а останалите 85 са свързани с подсилването на законодателните институции, като Субсахарска Африка е региона с най-голям брой на подобни реформи.

В листата на 10-те икономики с най-бързо развиващите се реформи за бизнес регулация влизат страни като Таджикистан, Бенин, Того, Кот Д’Ивоар, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Демократична Република Конго, Азербайджан, Ирландия и Обединените Арабски Емирства, които общо са приели 40 регулаторни реформи за улеснение на бизнеса за изминалата година. България заема 38-мо място от 189 държави в общата класация, а в категориите за получаване на кредит (23-то) и защита на миноритарните инвеститори (14-то). 

Групата на Световната банка е един от най-големите източници на международно финансиране и платформа за споделяне на експертни познания за развиващите се страни в света. Групата включва пет институции: Световната банка (съставена от две отделни институции - Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD) и Международната асоциация за развитие (IDA)), Международната финансова корпорация (IFC), Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA) и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Всяка една институция играе важна роля в реализирането на главната мисия на Световната Банка за борба с бедността и за подобряване стандарта на живот на хората в развиващия се свят.

Допълнителна информация за темите, по които Легалекс оказа съдействие в проекта на Световната банка, можете да откриете тук.

Допълнителна информация за „„Правенето на Бизнес 2015: Да надхвърлим ефективността”, можете да откриете тук.

Назад към публикации