Въздушно транспортно право

  • Процесуално представителство по искове за обезщетение за загубен, повреден или забавен багаж;
  • Представителство по искове за обезщетение за забавен или отменен полет, както и при отказан достъп на борда на самолета;
  • Обжалване на наказателни постановления на Гранична полиция във връзка с граничен контрол на пътниците
Назад към услугите