Конкурентно право

  • Консултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;
  • Консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност при сливания, вливания, придобивания и други случаи, предвидени от Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
  • Консултиране на дружества с монополно и господстващо положение на пазара;
  • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.
Назад към услугите