Договори

  • изготвяне на всички видове търговски и трудови договориКонсултации по всички видове търговски сделки
  • Изготвяне на всички видове граждански и търговски договори
  • Участие в преговори при сключване, изменение, разваляне и прекратяване на търговски сделки
  • Участие и/или представителство при водене на преговори
Назад към услугите