Ликвидация и несъстоятелност

търговска несъстоятелност и фалит

  • Провеждане на процедура по ликвидация и заличаване на търговски дружества
  • Откриване на производство по несъстоятелност
  • Представителство в производства по несъстоятелност
Назад към услугите