Морско право

  • Изготвяне на морски превозни договори;
  • Консултации, изготвяне и представителство при покупко-продажба на кораби;
  • Правни консултации по задържане на кораби и товари;
  • Морско застраховане, корабно финансиране и обезпечения;
  • Договори за набиране на екипаж, управление на екипажа, договори между моряците и корабособствениците;
Назад към услугите