Търговски марки, авторско право и сродни права

търговска марка и авторски права

  • Проучване и регистрация на търговски марки, включително на международна регистрация на марки и регистрация на марки на Общността
  • Прехвърляне на търговски марки и вписване на други промени в регистрацията на търговски марки
  • Консултации и изготвяне на лицензионни договори и договори за фрайнчайз
  • Консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права
  • Изготвяне на издателски договори, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право
Назад към услугите